Globalleşen Dünya'm

Klişeleşen “Globalleşen Dünya'm” söz öbeğinin altına sığınarak beni hep bir aşama üste çıkaran buluşmaları ve kariyer basamaklarımı aktarıyorum.